poniedziałek, 7 listopada 2016

Kpt. Józef Wyrwa (ps. „Furgalski”, „Stary”) z Lipy - zapominany oficer Polski PodziemnejMuzeum Stanisława Staszica w Pile, Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Zabytkowy Zakładu Hutniczy w Maleńcu zapraszają na konferencję popularnonaukową pt. Szablą i pługiem. U źródeł współczesnego patriotyzmu, która odbędzie się 11 listopada 2016 r. o godz. 15.00 na terenie Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.
  
Ideą przewodnią konferencji jest przypomnienie m.in. postaci wybranych działaczy niepodległościowych oraz pionierów rozwój gospodarczego, których działalność wywarła widoczny wpływ na region świętokrzyski. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!

sobota, 22 października 2016

Żołnierze 2 Dywizji Piechoty Legionów AK w drodze na Zachód (1945-1948)

We wrześniu ubiegłego roku miałem przyjemność uczestniczyć w świetnie zorganizowanej przez Oddział IPN w Szczecinie konferencji naukowej Granica szeroko zamknięta. Polityczne,prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej. Podczas obrad zaprezentowałem referat pt. Żołnierze 2 Dywizji Piechoty Legionów AK w drodze na Zachód (1945-1948).

Ze względu na początki badań w obszarze emigracji, mój artykuł jeszcze nie stanowił przedstawienia zjawiska w ujęciu syntetycznym, ani tym bardziej zobrazowania go w skali ogólnopolskiej. Za cel przyjąłem ukazanie złożoności problematyki oraz podjęcie dyskusji nad procesami, które miały miejsce w Polsce w latach 1945-1948. Mnogość indywidualnych przypadków ucieczek nie pozwala na postawienie generalnych tez, czy też jednoznaczne ukazanie tendencji w ruchu emigracyjnym.

piątek, 21 października 2016

Wilno nad Tamizą

Chciałbym Państwu przedstawić cykl trzech ciekawych wykładów na temat artystów w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. O przedstawicielach polskiej sztuki na emigracji niezwykle interesująco opowiada prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, kierownik Zakładu Historii Sztuki i Kultury Polskiej na Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzisiaj ciężko o kilkadziesiąt minut czasu, by w pełni poświęcić się wysłuchaniu wykładu. Ja ten czas znalazłem i mogę powiedzieć, że było naprawdę warto. Polecam.

czwartek, 20 października 2016

Emigracja poakowska

Szanowni Państwo,
Od 2010 r. prowadzę bloga Wokół Wykusu poświęconego weteranom Armii Krajowej z Gór Świętokrzyskich. Tematu tego na pewno nie pozostawię - i to nie tylko ze względu na sentymenty. Mnóstwo pomysłów jeszcze przede mną. Lubię jednak wyzwania.
  
Zdecydowałem się wkroczyć na nowy obszar badawczy. Już podczas pracy nad doktoratem zwróciłem uwagę na sylwetki żołnierzy Sił Zbrojnych w Kraju, którzy po zakończeniu II wojny światowej z różnych powodów zmuszeni byli opuścić Polskę. Losy weteranów AK, którzy zasilili II wielką emigrację są niezwykle interesujące i wprost proporcjonalnie mało znane. Czas to zatem zmienić. Chciałbym wynikami moich badań dzielić się również z Państwem. Dlatego startuję z nowym projektem. Liczę na Państwa wsparcie, uwagi i wszelkie podpowiedzi.
dr Marek Jedynak